Eksklusivt: Valget rystet mange – dette sier Runar ett år etterpå