Snittalderen i AaFK-stallen har gått ned med nesten to år

BLIR YNGRE: AaFKs spillerstall har en gjennomsnittsalder på rett i underkant av 25 år. Oscar Solnørdal (18) er en av spillerne som har kommet inn i stallen, som har bidratt til at alderssnittet har gått ned. Her sammen med Sigurd Haugen fra fredagens internkamp. BLIR YNGRE: AaFKs spillerstall har en gjennomsnittsalder på rett i underkant av 25 år. Oscar Solnørdal (18) er en av spillerne som har kommet inn i stallen, som har bidratt til at alderssnittet har gått ned. Her sammen med Sigurd Haugen fra fredagens internkamp. Foto: Einar Juliebø