Håper på en halv million kroner i støtte fra kommunen