Barn bruker rådyr og helseskadelig skismurning. Nå kan det forbys.