Det melder fagbladet Journalisten, som viser til denne uttalelsen fra Norsk Redaktørforening.

Lagmannsretten har dermed kommet til motsatt konklusjon av kjennelsen fra Oslo tingrett i rettsstriden mellom TV 2 og Viaplay. Den har pågått siden september.

I korte trekk handler den om at Viaplay, rettighetshaveren for Premier League i Norge, mener TV 2 i for stor grad benyttet seg av Premier League-bilder i sine nyhetssendinger.

Selve rettssaken skal opp i år, men de «innledende rundene» var i gang før jul. I november fastslo Oslo tingrett med at TV 2 i rettssaken måtte legge frem en rekke skriftlige materiale rundt sine vurderinger av bruken av Premier League-bilder.

TV 2 anket kjennelsen og fikk støtte av Norsk Redaktørforening, som også engasjerte seg. De mener at pressefriheten kunne trues ved å måtte legge frem interne dokumenter i en rettssak. En rettsinstans høyere fikk de medhold.

Viaplay tok også VG til retten i 2021. Da tapte VG i tingretten, før partene senere inngikk et forlik i mai 2022. Med forliket inngikk VG et redaksjonelt og kommersielt samarbeid med Viaplay om bruk av videoklipp fra Viaplays rettighetsportefølje. Det er bruk av slike klipp uten en samarbeidsavtale TV 2 og Viaplay har strides om i retten.

TV 2-SJEF: Olav T. Sandnes. Foto: Eivind Senneset / TV 2