Norges Skiforbund skriver i et brev at de opplever at Helsedirektør Bjørn Guldvog har manglende innsikt og kunnskap om hvordan skisporten fungerer.

Norges Fotballforbund legger snart frem en uttalelse på sine nettsider der det heter at det er blitt spilt over 150.000 fotballkamper på bredde- og toppnivå i 2020 – uten et eneste kjent smittetilfelle ut i samfunnet.

Kritiserer Helsedirektøren

«Helsedirektøren har i et møte med en samlet ledelse i norsk idrett gitt uttrykk for at det bør være tilstrekkelig å ha arrangementer i egen klubb. Vi opplever det som manglende innsikt og kunnskap om hvordan skisporten fungerer,» skriver Norges Skiforbund i sitt brev, signert av president Erik Røste og generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

De følger så opp med at Skiforbundet har over 1150 klubber over hele landet, som i snitt betyr mer en tre skiklubber i hver kommune. De opplever det derfor «ulogisk og uforståelig» at man ikke kan møtes i konkurranser, men kan møtes på skolen gjennom uken.

Helsedirektør Bjørn Guldvog har følgende kommentar til kritikken mot ham:

– I den smittesituasjonen vi er i nå, anbefaler vi ikke å lette på andre tiltak enn de som er rettet mot barn og unge. Vi er enige med Skiforbundet om at skisporten kan håndteres med relativt lav smitterisiko. Hvis man har stevner og konkurranser på tvers av kommunegrenser øker imidlertid mobiliteten i samfunnet. Det må vi være forsiktige med nå. Vi har forståelse for skisportens ønske om større åpenhet. Det er regjeringen som vil fatte beslutninger om hvilket tiltaksnivå vi skal ha nasjonalt i tiden fremover, svarer Guldvog i en e-post etter å ha sett kritikken fra Skiforbundet.

Fotballpresident Terje Svendsen sier til VG at de ville kartlegge erfaringer fra 2020 når sesongen 2021 skulle planlegges.

– Siden barne- og ungdomsfotballen fikk starte opp igjen i 2020 har det blitt spilt over 150.000 fotballkamper på breddenivå. Ikke et eneste smittetilfelle, som vi vet om, kan spores ut i samfunnet fra noen av disse kampene, sier Svendsen.

I tillegg er det spilt 908 kamper i toppfotballen. Der var det 40 kjente smittetilfeller.

Se skjermbilder fra NFFs presentasjon:

– Hvordan kan dere vite at tallene stemmer?

– Det er ikke en vitenskapelig undersøkelse, men en rapportering fra bredden i fotballen. Men det er absolutt et bevis på at coronaprotokollene med blant annet registrering av spillere, kamper og publikum har fungert, sier han og legger til:

– Det er sikkert ikke et sjokk for de fleste dette. Smitterisikoen for fotball som utendørsaktivitet er lav, og det har kommet frem fra både helsetopper og forskning. Men det er klart at det er veldig greit å kunne dokumentere det.

Svendsen ønsker at nærmere 50.000 fotballspillere på breddenivå skal få muligheten til å bedrive idretten sin igjen.

– Nå er det ikke slik at alle områder har like mye smitte som andre. Vi håper og ber om at det nå kan komme lokale bestemmelser som avgjør situasjonen rundt omkring. Med den ordningen kan flere få komme tilbake til sin sosiale arena, sin hobby og for noen sin drøm om å kunne bli en profesjonell fotballspiller, sier NFF-presidenten.

SKIPRESIDENT: Erik Røste og Norges Skiforbund er klar i sin tale i et bred sendt til helsetoppene i Norge. Her fra et pressetreff i slutten av januar. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Helse- og omsorgsminister Bent Høie forstår frustrasjonen fra idretten.

– Men i vurderingen av idretten er vi klare på at vi vurderer barn og unge først, men så har vi gjort noen vurderinger på dem som har idrett som et yrke også. Der har vi måttet stramme inn, siden vi har gjort det på andre jobber og særlig i forbindelse med arbeidsreiser. Idretten må også bli vurdert sammen med totalbilde av dette. Vi kan ikke vurdere én og én sektor hver for seg, sier Høie til VG.

– Men andre land arrangerer jo verdenscuparrangementer?

– Ja, og andre land har en høyere smitte enn det vi har i Norge. De aller fleste land i verden har langt fra de samme reglene som vi har når det gjelder reising og importsmitte. Norge har gjennom hele pandemien hatt de strengeste reglene for dette.

UNDERSØKELSER: Fotballpresident Terje Svendsen og NFF har gjennomført undersøkelser om fotball knyttet til pandemien i 2020. Her fra en pressekonferanse i mai 2020. Foto: Frode Hansen

Assisterende Helsedirektør Espen Nakstad avslører overfor VG at nettopp idrett, både topp og bredde, vil være involvert i rådene som sendes til regjeringen om ikke lang tid.

– Det jeg kan si er at vi nå jobber med alle de nasjonale smittevernrådene og tiltakene, og hvordan det skal bli fremover. I den vurderingen inngår også idrett og fritidsaktiviteter for både barn og voksne. Også når det kommer til konkurranser, forteller han og legger til:

– Vi mener at det er viktig å se til smitterisiko og at utendørsidrett har mindre risiko enn innendørsidrett, og at dette også vil avhenge av smittesituasjonen i de kommunene aktiviteten pågår.

«FOR SENT!»

I brevet fra NIF påpekes det at det oppleves som at «voksne nå enten er inaktive eller finner seg andre muligheter utenfor idrettslaget, og dermed blir borte både fra aktivitetsfellesskapet og som trenere og frivillige».

Norges Skiforbund sendte et brev med tittelen «NÅR SNØEN HAR SMELTET ER DET FOR SENT!». Brevet er adressert til Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg. Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er satt på kopi.

Der skriver de at de støtter innholdet i gårsdagens brev fra NIF hundre prosent, og at også de nå ber om at lederne for Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet bidrar til gjenåpning av skisporten på lokalt og regionalt nivå fra torsdag 18. februar.