Først drømte Marita (26) om å bli fotballproff. Så trodde hun døden var eneste utvei.