«At en av Branns mest trofaste må gå, er greit. Men det er vanskelig å forstå hvorfor det måtte skje akkurat nå.»