Fra sjokk til glede da han så kunstmålet: – Hva skal du nå?