Ergret seg over egen «feil»: – Det fikk konsekvenser