– Det er ikke mulig for russiske utøvere å komme til OL i Paris i 2024 så lenge krigen i Ukraina pågår, sier Hidalgo ifølge Reuters.

I januar var hun mer åpen for russisk og belarussisk deltagelse under nøytralt flagg.

– Jeg mener at dette handler om et idrettsøyeblikk, og vi bør ikke frata idrettsutøvere muligheten til å konkurrere, sa Hidalgo til TV-kanalen France 2 nylig.

Den internasjonale olympiske komité, IOC, har åpnet for en retur av utøvere fra Russland og Belarus. De har vært utestengt fra det meste av internasjonal toppidrett etter krigen i Ukraina i startet.

IOC signal har skapt mange reaksjoner, og den polske sportsministeren Kamil Bortniczuk mener at opptil 40 land kan komme til å boikotte Paris–OL i 2024 om russiske utøvere får delta.

De nordiske landene fastslår i en felles uttalelse at det er uakseptabelt med russisk og belarusisk deltakelse i idretten så lenge krigen i Ukraina pågår.

Uttalelsen som blant annet er signert av den norske idrettspresidenten Berit Kjøll er sendt til Den internasjonale olympiske komité (IOC), Den europeiske olympiske komité (EOC), Den internasjonale paralympiske komité (IPC), Den europeiske paralympiske komité (EOC) og ANOC (Forbundet av nasjonale olympiske komiteer).