Det kom frem tidlig på dag én under rettssaken mot nordmannen.

Besseberg, kledd i dress, ankom retten noen få minutter før retten ble satt i Hokksund tirsdag morgen.

– Nei, jeg erkjenner ikke straffansvar etter tiltalen, sa 77-åringen høyt og tydelig på direkte spørsmål fra tingrettsdommeren.

Han skal avgi sin frie forklaring i morgen, onsdag. På rettens første dag holder aktor Marianne Djupesland sitt innledningsforedrag.

Hun åpnet med å trekke frem Bessebergs positive bidrag til skiskyting som idrett.

Men deretter ble korrupsjon raskt et tema.

– Hvorfor var russerne interessert i å smøre Besseberg? Hvorfor var Infront interessert i å betale bestikkelser? Vi skal søke å bevise dette, sa Djupesland.

Da hadde hun allerede nevnt det hun karakteriserte som «Bessebergs behov for å ha samvær med kvinner, som nok må kunne karakteriseres som prostituerte».

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Økokrim mener 77-åringen bør straffes for å ha tatt imot luksusklokker, eksklusive jaktturer og russiske prostituerte over en periode på flere år - samt at han disponerte en BMW som ble betalt av rettighetsselskapet Infront.

Før lunsj på rettssakens første dag ble det kjent at Anders Besseberg har nektet å la seg avhøre av politiet siden det forrige avhøret i januar 2021.

FORSVARERE: Christian B. Hjort (t.h.) og Mikkel Toft Gimse. Foto: Gisle Oddstad / VG

– Tiltalen gjelder ikke mottak av kontanter. Det var mistanke om betaling av kontanter fra russisk hold. Under ransakingen ble det funnet 270.000 i norske kroner, og utenlandsk valuta for cirka 100.000 kroner. Det har vært etterforsket om de kan stamme fra russisk hold, men det er ikke tatt ut tiltale etter dette, fortalte Djupesland i dag.

Hun sa at Bessebergs pengebruk likevel kan bli et tema i retten de neste ukene.

– Han hadde ikke bankkort fra sin norske konto, sier aktor.

– Avtalte prostituerte fra Norge

Hun gikk deretter gjennom kravene for å dømmes for korrupsjon etter norsk lov.

– Fordelene Besseberg har mottatt er krevd, akseptert eller mottatt i Norge, og dermed gjelder straffeloven i Norge, understreket Djupesland i innledningsforedraget sitt.

Hun presiserte at jaktturer i Tsjekkia og Østerrike er en fordel som ble akseptert i Norge, ettersom Besseberg hadde en stående invitasjon om å delta på dette, og at han bestilte reisene fra sitt hjem på Vestfossen.

– Det samme gjelder  til dels samvær med prostituerte, som vi mener å kunne bevise at er avtalt på telefon fra Norge, sa aktor.

VG omtalte nylig hvordan politiet hadde telefonavlyttet i lang tid før det ble gjennomført en razzia i 2018.

– Vi mener å kunne bevise at det er organisert og bekostet av myndighetspersoner innen russisk skiskyting, sa Djupesland.

Hun understreket at det ikke er avgjørende om det ble gjennomført samleie eller ikke.

– Fordelen (i juridisk forstand, journ. anm.) er at russerne organiserte disse kvinnenes tilstedeværelse og stilte dem til disposisjon for Besseberg, sånn at han kunne velge å benytte seg av tjenestene deres, seksuelt samvær, uten en kostnad. Vi vet ikke hva russerne måtte betale for å disse damene til å stille opp.

Kostbare klokker

Aktor gikk også gjennom klokkene som politiet har beslaglagt hos Besseberg.

Han skal, mener Økokrim, ha fått en Omega-klokke som er verdivurdert til 195.000 kroner. Denne skal han ha fått av en tidligere generalsekretær i Det russiske skiskytterforbundet.

AKTOR: Førstestatsadvokat Marianne Djupesland. Foto: Gisle Oddstad / VG

I tillegg kommer en Hublot-klokke som har en bruktpris på 60.000 kroner, samt to Ulysses Nardin-klokker til henholdsvis 40.000 kroner og 60.000 kroner. Én av disse ble gitt av russeren Alexander Tikhonov i Holmenkollen.

– Felles for klokkene er at alle er bestikkelser, på grunn av verdien og fordi det har vært manglende åpenhet rundt at han har fått disse klokkene, og av hvem, sier Marianne Djupesland.

Jaktturer vil også være et tema i retten de neste ukene.

Under innledningsforedraget sitt tirsdag formiddag, så ble det listet opp turer til både Sibir, Tsjekkia og Østerrike.

Turene til Tsjekkia og Østerrike er alene verdifestet til rundt 500.000 kroner, mener Økokrim.

Razzia mot gigantselskap

I Buskerud tingrett ble det også kjent at østerriksk politi har gjennomført en razzia mot rettighetsselskapet Infront, som betalte for en BMW  til Besseberg. Gevinsten skal ha vært på 850.000 kroner.

Infront er et av verdens største selskaper innen kjøp og salg av TV-rettigheter.

Selskapet kobles nå på nytt til korrupsjon og bestikkelser av Besseberg, og saken er ikke avgjort i Østerrike.

Da VG omtalte anklagene mot Infront våren 2023, så skrev en talsperson for selskapet:

«Som del av den kontraktsmessige avtalen med IBU, og basert på ønsket fra BMW som IBUs bilsponsor, så har Infront besørget IBU med en bilpark bestående av BMW-er. Det inkluderer en bil til IBU-presidenten. Avtalen har alltid vært helt åpent kjent for IBU. Den er også i tråd med akseptert praksis i bransjen».

Infront skrev i e-posten til VG at selskapet ikke er kjent med at selskapet APF Marketing Services, som Infront senere kjøpte, skal ha fasilitert eksklusive jaktturer der Besseberg deltok.

«At disse anklagene er en del av tiltalen mot Besseberg er nytt for Infront, og vi har iverksatt en granskning som utføres av eksterne jurister», opplyste Infront i fjor.

Rettssaken mot Anders Besseberg vil vare frem til 16. februar. Øvre strafferamme for grov korrupsjon er fengsel inntil ti år.