Studio A: Vikings kollaps, Bergen i sølvrus og Hamar