I sommer var de bitre fiender – nå skal de jobbe side om side