Tok ut langt flere menn enn kvinner. Sjefen advarer