Idrett og sport – er det det samme?

Sport og idrett har ulik historisk bakgrunn og derfor assosierer vi ofte idrett med aktiviteter som er individuelle og fysisk krevende, mens sport assosieres med lagspill og mer tekniske og utstyrskrevende aktiviteter, påpeker artikkelforfatteren i ukas innlegg i Vitensporten. Sport og idrett har ulik historisk bakgrunn og derfor assosierer vi ofte idrett med aktiviteter som er individuelle og fysisk krevende, mens sport assosieres med lagspill og mer tekniske og utstyrskrevende aktiviteter, påpeker artikkelforfatteren i ukas innlegg i Vitensporten. Foto: Shutterstock