De trønderske idrettsklubbene tok første stikk i skolekampen