RBK-spissens år ble ikke slik han tenkte: – Kaotisk