RBK-profilen besvimte flere ganger: - Plutselig lå jeg i ambulansen