Det mener skatteekspert Eivind Furuseth. Han er førsteamanuensis ved BI i Oslo.

– I utgangspunktet hjelper det ikke å peke på andre. Du er selv ansvarlig for egne handlinger, selv om det kan fremstå ganske brutalt dersom du har stolt på en advokat som du regner med at kan faget sitt, sier Furuseth.

VG har også snakket med andre eksperter på skatterett som sier det samme.

Fredag morgen ble det kjent at Økokrim har tatt ut tiltale mot Carew for grovt, forsettlig skattesvik i perioden 2014 til 2019. Politiet mener den tidligere fotballspilleren har unndratt 5,4 millioner kroner i skatt.

Den øvre strafferammen for grovt skattesvik er inntil seks års fengsel. Saker i tilsvarende størrelsesorden har imidlertid gjerne gitt ubetinget fengsel i rundt to år, viser Lovdata.

Sakens kjerne er hvor mange dager Carew har oppholdt seg i Norge, i en tid der han var folkeregistrert i England. Carew bestrider den delen av tiltalen som handler om forsett.

– Min klient har fått uriktige skatteråd, noe som har ført til at han feilaktig har trodd at han var skattemessig bosatt i UK (Storbritannia, journ. anm.), sier advokat Berit Reiss-Andersen.

Hun nevner spesifikt Per A. Flod med navn. Flod har vært både agent og rådgiver for John Carew gjennom hele karrieren.

Økokrim mener John Carew har unnlatt å oppgi en inntekt på 12,8 millioner kroner, samt en formue på 307 millioner kroner.

– Er det formildende dersom han bare har fulgt råd fra en advokat?

– I årene 2017 til 2019 har vi tiltalt ham for forsettlig skattesvik. Da mener vi å kunne bevise at han har forstått at han ga uriktige opplysninger til skattemyndighetene, svarer førstestatsadvokat Marianne Bender til VG.

CAREWS MOTPART: Marianne Bender, førstestatsadvokat. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

John Carew gir uttrykk for at han akter å gjøre opp for seg. I en pressemelding sier 42-åringen at han aldri har unndratt skatt med vilje.

– Jeg har vært omgitt av rådgivere og støtteapparat siden jeg var ganske ung og har nok definitivt større kunnskap om fotball og eiendomsinvesteringer enn om kompleks skatterett for utenlandsboende. Så viser det seg at dette dessverre også gjelder for min gode venn og mangeårige rådgiver Per Flod, sier John Carew.

Både Økokrim og Eivind Furuseth er uenige i at skattereglene er komplekse.

– Dette er enkle regler. Det er et enkelt system å forholde seg til. Jeg leser at Carew mener dette er komplekse regler. Det er det ikke, sier Marianne Bender.

– Dette er ikke komplisert jus. Dersom man anses å ha flyttet fra Norge, så er det begrenset hvor mye du kan oppholde seg i Norge uten å være skattepliktig. Dette er enkle regler, helt uten skjønn. Har du vært i Norge én dag, så krysser du av for én dag. Har du overnattet, så krysser du av for to dager, sier Furuseth.

Det er ventet at rettssaken kommer opp i Oslo tingrett en gang til høsten.

VG var fredag i kontakt med Carews mangeårige rådgiver, Per A. Flod.

– Jeg har ingenting å si nå, det blir rettssak så da vil jeg si det jeg har å si i retten og bare der, sier han.

– Hva tenker du om at Carew sier han har fått dårlige råd?

– Jeg kommer ikke til å kommentere det, svarer Flod.