Idrettsklubber i Kristiansand ut mot kommunen: – Forskjellsbehandling