Undersøkelsen er gjennomført av YouGov på oppdrag fra det tyske nyhetsbyrået DPA.

Mens 40 prosent av de spurte mener idretten bør avlyse konkurranser og arrangementer for å ta ned strømforbruket i landet, er tre prosent flere positive til at Bundesliga-fotballen, tysk håndball og vintersportsstevner gjennomføres som planlagt.

I begynnelsen av september ble det kjent at Tysklands idrettsforbund (DOSB) hadde anmodet rundt 90.000 idrettsklubber om å spare inn minst 20 prosent av det normale energiforbruket.

Samtidig advarte samme forbund mot konsekvensene dersom man stengte ned idrettsanlegg helt for å kutte kostnader.

Mer enn 5.000 idrettsklubber i Tyskland har i en undersøkelse opplyst at de anser seg for å være svært berørt av energikrisen i landet. Mer enn fem prosent sier at eksistensen deres er truet.