Det skal være årsaken til at politietterforskningen mot tidligere IBU-president Anders Besseberg har vært delt mellom Østerrike og Norge:

Mens den tidligere idrettslederen er siktet for grov korrupsjon i Norge, så har han ifølge en fersk granskningsrapport vært under etterforskning for bedrageri gjennom brudd på dopingloven i Østerrike.

– Da Økokrim ble kontaktet av østerriksk politi, kunne vi velge hva vi ønsket å ta inn til etterforskningen vår. Da tok vi inn korrupsjon. I Norge har man ikke de samme straffebestemmelsene mot doping som man har i Østerrike, sier påtaleansvarlig i Økokrim, Trude Stanghelle til VG.

– Skulle dere ønske at dere hadde den muligheten?

– Vi forholder oss til det lovgiver har kriminalisert. Jeg tenker at det er et politisk spørsmål, sier hun.

I Antidoping Norge er man tydeligere på hva de mener rett. Daglig leder Anders Solheim ønsker seg en lovendring:

– Jeg synes at det er en fornuftig tilnærming: Dersom man tjener penger på juks og fanteri, så bør pengene kunne inndras. Dette har også regjeringen fått i oppgave av Stortinget å utrede, sier han.

Besittelse og bruk av dopingmidler er forbudt etter norsk straffelov. Men det å tjene store penger i idretten på denne måten, treffes altså ikke av dagens lov. I Østerrike defineres det derimot som svindel.

I høst fikk Høyre, Venstre, Krf og Frp flertall på Stortinget for å be regjeringen utrede muligheten for at det å tjene penger i idretten gjennom dopingmidler skal kriminaliseres.

Regjeringen er også bedt om å utrede muligheten for at politiet kan dele etteretningsinformasjon med antidopingorganisasjoner, slik tidligere president Donald Trump åpnet for i USA da han signerte den såkalte «Rodtsjenkov act» like før han fratrådte.

– Vi er opptatt av at ikke utøvere eller støttepersonell kan være i besittelse av EPO eller steroider uten at det får konsekvenser for idrettskarrierene deres. I dag kan man i teorien delta i OL etter å ha fått et forelegg av politiet for besittelse av EPO, fordi vi ikke er klar over det, sier Anders Solheim.

ANTIDOPINGSJEF: Anders Solheim i Antidoping Norge. Foto: Delebekk, Bjørn S.

– Får dere ingen slik informasjon av politiet i dag?

– Dersom vi er kjent med forholdet, kan vi få tilgang. Men om vi ikke er kjent med forholdet, er det jo ikke mulig å spørre etter det, sier Solheim.

Anders Besseberg nekter for påstandene om at han bedrevet korrupsjon:

«Besseberg har aldri spurt om eller akseptert tilbud om penger, gaver eller andre fordeler, hverken fra representanter fra Russland eller noen andre. Det er heller ikke sant at han beskyttet utøvere fra Russland eller RBU» har advokat Norberg Wess uttalt til TV 2.

PS! VG har vært i kontakt med justisdepartementet, med spørsmål om hva regjeringen har gjort etter at Stortinget i høst instruerte dem til å utrede lovendringer i kampen mot doping. Departementet har ikke hatt anledning til å besvare henvendelsen.