Kveli var innkalt som karaktervitne til fordel for Anders Besseberg i Buskerud tingrett onsdag. Besseberg står tiltalt for grov korrupsjon fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Dyre klokker, tilgangen på en bil, russiske prostituerte og påspanderte jaktturer står sentralt i saken.

– Anders er en ekstremt god jeger. Jeg skjønner godt at mange vil jakte med ham, sa Kveli fra vitneboksen.

Han beskrev en god venn i rosende ordlag. De var jaktvenner i 33 år. Én uke hvert eneste år, fikk retten høre.

Kveli omtalte Besseberg som usedvanlig raus og som en god bestefar. 77-åringen fra Vestfossen fikk også merkelappen nøktern og jordnær. Han skrøt aldri av dyre klokker, fortalte Kveli.

Vitnet jobbet i mange år som dommer i lagmannsretten før han gikk av med pensjon. Han har også vært norsk skiskytterpresident og medlem av «legal committee» (juridisk utvalg) i IBU frem til 2010.

Husket ikke

Dette ble tema da aktor Marianne Djupesland fikk ordet onsdag formiddag:

Hun trakk frem en påstand fra russeren Aleksander Tikhonov om at Besseberg og en avdød visepresident i IBU skal forhandlet til seg en personlig provisjon på 20 prosent i en TV-avtale.

Besseberg nekter for dette, og det er heller aldri bevist at dette skjedde.

– Provisjon? spurte Kveli da aktor tok opp temaet i retssal 2 i Hokksund onsdag.

– Ja, husker du dette? sa aktor Djupesland til Kveli.

– Nei, det har jeg aldri hørt.

VITNET: Hans O. Kveli, her som skiskytterpresident for 24 år siden - i 2000. Foto: Jan Petter Lynau / VG

Djupesland viste deretter vitnet et dokument med teksten «Rapport fra undersøkelseskommisjonen. Til IBUs juridiske utvalg».

Dokumentet viser at påstandene ble behandlet internt i IBU.

– Den eneste mulige forklaringen er at styret har konferert med lederen i legal committee. At dette har vært behandlet i hele komiteen, det nekter jeg å tro på! Jeg kan iallfall ikke huske det, sa Kveli.

– Så du har ingen erindring om at dette har vært tema i det samlede utvalget?

– Nei.

Aktor fant deretter frem et nytt dokument. Det var et referat fra et møte i IBUs juridiske utvalg, datert 20. februar 2006. Hans Kveli er omtalt som en av medlemmene som deltok i møtet.

I referatet står det blant annet at onsdagens vitne stilte spørsmål underveis i møtet, der anklagene fra Tikhonov var eneste sak på dagsorden.

– Det er jo mange år siden, men kan det stemme: At du deltok i vurderingen? spurte Marianne Djupesland.

– Det har jeg åpenbart, men jeg greier ikke å huske behandlingen og det møtet, svarte Kveli.

– Dette var i 2006. Da hadde du vært venn med Besseberg en stund?

– Ja.

– Tenkte du på noe rundt habilitetsproblematikk?

– Da hadde vi ikke fått gjort noe som helst, for alle kjente alle. Både i Norges skiskytterforbund og IBU. Om man i idretten skal være inhabil fordi man kjenner hverandre, så hadde det blitt full stopp på alt sammen. Det kan jeg med hundre prosents sikkerhet si, mente den tidligere lagdommeren.

AKTOR: Marianne Djupesland. Foto: Gisle Oddstad / VG

– Det var jo ganske alvorlige beskyldninger, da? sa aktor.

– Ja, men jeg greier ikke å erindre møtet.

– Husker du hvilke undersøkelser som ble gjort? Det ser jo her ut som om man har undersøkt IBUs kontoer?

– Jeg greier ikke å erindre noe om den saken, svarte Kveli.

– Hadde dere oversikt over hvilke kontoer Besseberg hadde i utenlandske banker?

– I legal committee?! Nei-nei.

Tok opp temaet på nytt

Litt senere i utspørringen hadde aktor behov for å stille flere spørsmål om det samme temaet.

Hun påpekte at vitnet hadde vært lagdommer i mange år, og at Kveli derfor burde være godt kjent med habilitetsproblematikk når det skulle gjøres undersøkelser.

– Hva mener du med det? sa Kveli i retur.

– Var det noen gang et tema mellom deg og Besseberg at du kanskje var inhabil til å håndtere beskyldninger mot ham i dette utvalget? At du var nær venn den ene dagen, og så skulle du neste dag sitte i juridisk utvalg og behandle saken?

– Vi var ingen dømmende… Vi var et organ som skulle avgi en uttalelse til styret. Det så jeg ingen problemer med. Dersom det hadde vært et domsorgan der Besseberg var tiltalt, så hadde det stilt seg annerledes. Men dette er idretten! Skal idretten fungere, så må det være sånn. Vi var et rådgivende organ, svarte Kveli.

Opprørt

Da både aktor og forsvarer var ferdige med sine spørsmål, tok vitnet selv ordet. Han hadde noe på hjertet:

– Som venn og en som har lært seg straffeprosess på 60- og 70-tallet, så er jeg opprørt over saksgangen her. Det har vært fem og et halvt år med etterforskning, og jevnlig uthengning. En Taylor-rapport som måtte frem selv etter at det var på det rene at norsk og østerriksk politi skulle inn i bildet. Hvorfor hastet det sånn? Og så kjører TV 2 hver uke dokumentaren «Skandalepresidenten» mens denne saken pågår, sa Kveli.

LAR SEG IKKE FOTOGRAFERE: Anders Besseberg ønsker ikke å la seg avbilde i retten, slik norsk lov åpner for. Foto: Ane Hem / NTB

Han blander her en pågående Besseberg-dokumentar hos TV 2 og VG-podkasten med navn «Skandalepresidenten».

– På toppen av det hele er det nok en IBU-komité som går ut og sier at de vil bøtelegge Besseberg. Til sammen gjør dette at jeg er opprørt over saksgangen. Det er denne domstolen og ingen andre som skal fortelle om Anders Besseberg har gjort noe galt. Ikke Taylor eller et eller annet vitne fra IBU, sa Kveli.

– Det var godt for meg å få sagt det, avsluttet han.