RBK-talentets ukjente historie: - Det varte i åtte år