Det er i et intervju med NRK onsdag at Aleksander Aamodt Kilde går i strupen på ledelsen i Norges Skiforbund.

Det er snart en måned siden alpinisten falt stygt i Wengen. Det er ikke sikkert at 31-åringen kommer tilbake på toppnivå. Skal han gjøre det, «må noe endres helt øverst i Skiforbundet», sier Aamodt Kilde i intervjuet.

– Det er en ovenfra og ned-holdning hvor de tenker at utøvere kommer og går. Til slutt, så er det jo kanskje ingen som kommer fordi det er en såpass stor arroganse at folk ikke orker å ha noe med de å gjøre, sier Kilde til NRK.

Stridens kjerne er uenigheter rundt den såkalte landslagsmodellen og utøvernes bilderettigheter. Konflikten har pågått i flere år.

Aamodt Kilde har vært utøvernes representant i tvisten. Ved flere anledninger har han gått hardt ut mot Skiforbundet. Nå gjør han det igjen.

Aamodt Kilde nevner ikke navn, men peker på styret i Skiforbundet og sier at tilliten til dem «er meget svekket».

Kommunikasjonssjef i Skiforbundet, Espen Graff, viser til uttalelsene som er gitt til NRK. Der svarer skipresident Tove Moe Dyrhaug og komitéleder for alpint Ola Evjen på kritikken.

«Utøverne er det viktigste vi har, og vi går på jobb for dem hver dag. Derfor er Aleksander invitert til å sitte i utvalget, og vi skal lytte til ham og de andre utøverrepresentantene når vi sammen skal se på hvordan landslagsavtalen kan moderniseres», heter det.

Utvalget skal diskutere og vurdere forslag til endringer i dagens landslagsavtaler.

«I utvalget skal det være takhøyde slik at alle kan snakke åpent om problemstillingene som Aleksander tar opp. Alt må på bordet slik at utvalget kan levere en mest mulig omforent innstilling til Skistyret.»

I forkant av inneværende sesong la Lucas Braathen opp som alpinist. Konflikten rundt egne bilderettigheter medvirket sterkt til dette.

– Det har vært en ekstremt respektløs behandling, sa Braathen og siktet til skiforbundets håndtering av saken.

– Jeg legger ikke opp i protest. Jeg legger ikke for at jeg er hevngjerrig. Jeg lever etter mottoet som sier at jeg skal gjøre det som gjør meg mest glad til enhver tid. Det systemet vi har i dag, er i strid med loven, mener jeg. Så dette går ikke lenger. Vi må snakke sammen, sa Braathen.