Dette ordet tror jeg aldri jeg har brukt om Brann før