Kort om saken:

  • Kolbotn IL skal bygge 60 miljøvennlige energibrønner som skal varme opp kunstgressbanene på vinterstid.

  • En ny kunstgressbane skal bygges med undervarme med en energibesparende løsning.

  • Prosjektet gjør det lettere for Kolbotn IL å bruke fotballbanene hele året og gjør driften billigere.

Hundre meter dype brønner som holder på varme kan være fremtiden for kunstgressbaner, skal vi tro daglig leder i Kolbotn IL, Harald Vaadal.

Fotball er blitt en helårsidrett. I Norge har vi om lag 1300 kunstgressbaner hvor 200 av dem varmes opp for vinterbruk. Kolbotn IL skal nå bygge et anlegg der dette kan gjøres på en mer miljøvennlig måte, gjennom solceller og fotballbaner som suger til seg varmen fra solen.

Anlegget vil redusere CO2-utslipp med 95 prosent sammenlignet med tradisjonell vinteroppvarming, ifølge kommunikasjon- og inkluderingsansvarlig i Kolbotn IL, Maria Høivik Rugaas.

– Hvis alle kunstgressbaner i Norge hadde hatt tilsvarende sesongvarme-løsning, ville idretten kunne bidratt stort inn mot målene om å redusere CO2-utslipp og bruke grønn energi i fremtiden, påpeker Rugaas.

Daglig leder Vaadal føler de har funnet en god løsning på de økonomiske utfordringene ved å vinterdrifte fotballbaner. Samtidig som de bidrar til mindre utslipp.

– Kan skape et bedre samhold

Kolbotn IL har omtrent 1000 barn og unge som hver vinter står uten oppvarmede kunstgressbaner i sitt nærmiljø. De må ut av kommunen for å spille fotball. Gjerne flere ganger i uken. Noen ganger må de helt inn til Oslo. Snø gjør det vanskelig å trene, og frosne baner kan føre til skader.

Motivasjonen for å gå i gang med prosjektet var både av miljøhensyn, men også for å kunne gi de unge fotballspillerne en bane «hjemme» som kan brukes hele året.

– Klubbmedlemmene vil få sterk redusert reiseavstand, bedre treningstider og ikke minst mulighet til å trene på en oppvarmet bane hele året, sier Vaadal.

Han sier også at mindre kjøring til og fra trening igjen vil spare miljøet for utslipp fra transport.

Norah Mortensen (16) er keeper på Kolbotn ILs jentelag. Hun er positivt innstilt til det miljøvennlige prosjektet.

– Dette anlegget gjør jo at flere har mulighet til å delta på mer. Noen på laget mitt har ikke bil, så når treningene blir flyttet på, kan ikke de være med. Jeg tror vi vil få flere med hvis treningen er i Kolbotn hele året og at dette kan skape et bedre samhold, sier Mortensen.

Norah Mortensen er keeper på Kolbotn ILs ungdomslag. Hun tror det nye varmeanlegget kan føre til at fler kan delta på treninger året rundt. Foto: Paal Audestad

Dyrt, men verdt det

Prosjektet er dyrt å realisere, men i det lange løp vil det lønne seg, mener Vaadal.

– I året bruker vi omtrent 900.000 kroner på vinterdrift av baner. Det vil reduseres med flere hundre tusen med den nye løsningen.

I sommermånedene skal fotballbanene nemlig samle opp solvarme som lagres i 60 brønner. Den oppsamlede energien kan spares og brukes til å varme banene på vinteren.

Med to kunstgressbaner vil klubben også doble kapasiteten, slik at penger kan komme inn gjennom større fotballcuper de har lyst til å arrangere.

– Selv om vi får to baner i stedet for bare én, vil det likevel redusere på driftskostnadene å bruke undervarmen i banene på denne måten, sier Rugaas.

Sofiemyr-banen vil det bli undervarme i banen som gjør at den kan vær i bruk hele året. Foto: Paal Audestad

Tok en høy risiko

I Kolbotn IL er medlemmene og klubbledelsen klare for å finne frem dugnadsånden for å realisere planene om et miljøvennlig fotballanlegg.

De har heldigvis ikke trengt å ta hele regningen på 11 millioner selv. Selve kunstgressbanene er det kommunen som bygger, men oppvarmingsbrønnene og energianlegget er det Kolbotn IL som finansierer og har søkt om støtte til. Enova har innvilget fire millioner kroner til prosjektet.

– Jeg tror det er fordi det er såpass innovativt og nytt og bidrar til det grønne skiftet i Norge, sier Vaadal.

Han forklarer at det ble voldsom jubel da prosjektet fikk støtten.

– Som idrettsklubb tok vi en stor risiko siden vi skal bygge dette selv. Det var som å vinne i Lotto få denne støtten, forteller han.