Toppfotballsjefen erkjenner manglende rutiner i rasismesaker: – Vi har sviktet