Mens familien valgte lagidrett, trente Karoline (24) alene i kjelleren