Det skjer ett år etter at den opprivende konflikten mellom hoppleiren og den daværende ledelsen i Norges Skiforbund ble løst.

– Hensikten er å oppnå bedre og mer åpen kommunikasjon i organisasjonen. En slik prosess ble diskutert allerede i fjor høst, og det er viktig for oss at den nå har kommet i gang for å styrke rolleforståelse og kommunikasjon på tvers, skriver skipresident Tove Moe Dyrhaug i en e-post til VG.

Etter det VG forstår skal en lang rekke personer i skiforbundet allerede ha vært inne til samtaler. Både de ulike grenene, administrasjonen, ulike komiteer og skistyret skal være involvert i det som nå skjer.

Musikersønn

Arbeidet ledes av BDO og Tom Aleksandersen. Han er utdannet siviløkonom. I dag er 51-åringen partner og leder selskapets kontor i Trondheim.

Aleksandersen er også sønn av musiker og hoppentusiast Åge Aleksandersen. Pappa Åge gikk i fjor ut med offentlig støtte til Clas Brede Bråthen i konflikten med ski-ledelsen.

Trønderrockeren skrev sangen «14 pages» til nettopp sønnen Tom, da han var ung.

Tom Aleksandersen har ifølge selskapets hjemmeside lang erfaring fra revisjon og rådgivning. Foto: BDO

Tove Moe Dyrhaug poengterer at skiforbundet må være i kontinuerlig utvikling:

– Mye fungerer bra i Skiforbundet, og samtidig er det nødvendig å se på hva som skal til for at vi utvikler oss videre til det beste for norsk skisport, sier hun.

Sentrale personer i Ski-Norge har allerede gjennomført telefonintervjuer i forbindelse med den jobben som nå gjøres. Personer i grener og den sentrale administrasjonen har også deltatt i større fellesmøter.

Store endringer

Norges Skiforbund har vært preget av uro i flere år, også før den såkalte «hoppsaken». I fjor kunne VG avsløre oppsiktsvekkende mobbetall fra en intern medarbeiderundersøkelse:

Hver femte ansatte i forbundet svarte at de hadde sett en kollega bli mobbet i løpet av det siste halvåret. Samtidig sa 11,3 prosent av de spurte i forbundet at de selv hadde opplevd å bli mobbet i den samme perioden.

NY NSF-PRESIDENT: Tove Moe Dyrhaug ble valgt til ny skipresident i sommer. Foto: NTB

Siden den gangen har generalsekretær Ingvild Bretten Berg måttet forlate skiforbundet, mens Erik Røste er byttet ut som president. Clas Brede Bråthen fikk jobben som landslagssjef, men er trolig på vei tilbake i sin gamle jobb som sportssjef, som VG nylig kunne avsløre.

Tom Aleksandersen har ikke ønsket å kommentere denne saken.