Elleve år etter prosjektstart

– Drømmen er endelig virkelig

Nå kan du sykle helt fra Kvam til Skarstua kun ved hjelp av sykkeltraséene Molde CK har satt sammen. Det har lokale ildsjeler i klubben sørget for.

PRIMUS MOTOR: Inge Arild Hay Oterhals har vært primus motor for prosjektet. Her klipper han snora sammen med sponsorrepresentant fra Sparebanken Møre, Finn Tangen (t.v). Omlag 15 av klubbens 250 medlemmer var til stede under den offisielle åpninga, som naturlig nok bar preg av korona. – Vi hadde egentlig sett for oss et storslått arrangement, men slik kunne det ikke bli denne gangen. Vi får heller ta det igjen, sier Hans Riksfjord i Molde CK.  Foto: Kjell Langmyren

Sport

Det startet i det små, men etter mange år med flere hundre dugnadstimer og hardt arbeid, kunne Molde CK tirsdag kveld endelig erklære sykkelstiene i Moldemarka som komplett og ferdig. Det har vært en lang vei hit, forteller prosjektansvarlig i sykkelklubben, Inge Arild Hay Oterhals.