– Denne slipper ut kun vann

Hyundai Nexo er egentlig en elbil med eget kraftverk. Brenselcellene drives av hydrogen. Men det er et foreløpig minus at man må lenger enn langt for å fylle.
Bil og Motor

Det «stakkars» fossile drivstoffet er under angrep fra alle hold. Elbiler og ladehybrider tar fullstendig over det norske markedet, og på sikt er det også ventet at det vil øke på med hydrogenbiler. Teknologien er her for lengst, med Hyundai og Toyota i spissen, men foreløpig er det bare et par hundre hydrogenbiler på norske veger. Det skyldes ikke minst at det kun er ytterst få fyllestasjoner, som er lokalisert i Oslo, Bergen og Trondheim. Det er et stykke dit.