Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Pluss +

7. desember 2017 gjorde styret i Helse Midt-Norge byggevedtak for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). I januar 2018 startet gjennomføringsfasen av prosjektet. Sjukehuset skal etter planen stå klart i 2023. Det nye sjukehuset vil inneholde et nytt felles akuttsjukehus på Hjelset og eit distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Sjukehuset skal sikre innbyggerne bedre kvalitet på tjenestene, økt trygghet for pasientene, utvida åpningstider og kortere ventetid.

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal skal erstatte de to sjukehusa i Kristiansund og Molde og vil dekke et opptaksområde i Nordmøre og Romsdal på om lag 130 000 innbyggere.

Sjukehustomta er på Hjelset, om lag 20 km utenfor sentrum i Molde, og om lag 50 km fra Kristiansund.

Akuttsjukehuset på Hjelset blir om lag 54 500 m².

Kostnadsrammen er beregnet til 4,3 milliarder kroner (prisnivå desember 2015), uten byggelånsrenter.


Kilde: Helse Møre og Romsdal
Vurderer nye kutt i Helse Møre og Romsdal

Den økonomiske situasjonen for helseforetaket er så ille at direktøren vurderer kutt i tjenester utover det som allerede er vedtatt.


hghghg

Helse MR-ledelsen innkalt på neste styremøte i Helse Midt

Helse Midt: - September var en overraskende dårlig måned

Helse Midt-sjefen ber toppledelsen i Helse Møre og Romsdal komme og orientere etter sjokk-minus i september på 25 millioner kroner.


hghgh

Utsetter konkurransen for akuttsjukehuset på Hjelset

Konkurransen for bygging av akuttsjukehuset på Hjelset er utsatt.


jgjgj

Helseforetaket gikk med 25 millioner kr i minus – i september alene

Krisemåned for HMR

25 millioner kr i minus bare i september. Det er ifølge sikre kilder status for helseforetaket. Hittil i år går foretaket 51 millioner kr dårligere enn budsjettert.


hfhfh


Fakta: Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

7. desember 2017 gjorde styret i Helse Midt-Norge byggevedtak for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). I januar 2018 startet gjennomføringsfasen av prosjektet. Sjukehuset skal etter planen stå klart i 2023. Det nye sjukehuset vil inneholde et nytt felles akuttsjukehus på Hjelset og eit distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Sjukehuset skal sikre innbyggerne bedre kvalitet på tjenestene, økt trygghet for pasientene, utvida åpningstider og kortere ventetid.

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal skal erstatte de to sjukehusa i Kristiansund og Molde og vil dekke et opptaksområde i Nordmøre og Romsdal på om lag 130 000 innbyggere.

Sjukehustomta er på Hjelset, om lag 20 km utenfor sentrum i Molde, og om lag 50 km fra Kristiansund.

Akuttsjukehuset på Hjelset blir om lag 54 500 m².

Kostnadsrammen er beregnet til 4,3 milliarder kroner (prisnivå desember 2015), uten byggelånsrenter.


Kilde: Helse Møre og Romsdal

 

kgkgk