Klimaministeren invitert til Brevik, ikkje til Nesset

Klimaminister Ola Elvestuen drar torsdag til Brevik på «lyttemøte».

Ministerbesøk: Ola Elvestuen. 

Pluss +

Brevik i Porsgrunn kommune er som kjent ein av to lokalitetar aktuelle for plassering av deponi for farleg avfall.