Skole mot skole i skolestriden i Fræna:

Vil flytte skoler til Haukås

De ansatte ved Haukås, Tornes og Sylte og Malme skoler kjemper mot hverandre i skolestriden i Fræna. De ansatte på Haukås ønsker å samle skolene i et nybygg på Haukås. Det vil ingen av de andre.
Pluss +

Fræna kommune engasjerte tidligere i vår Telemarksforsking til å utrede hvordan den framtidige strukturen burde være for de tre skolene Haukås, Sylte/Malme og Tornes. Forskerne konkluderte med at 1. til 4. klasse bør beholdes ved Sylte og Tornes, mens 5. til 7. klasse legges til Haukås skole i Elnesvågen. Kommunestyret gikk deretter enstemmig inn for å sende forslaget ut på høring. Nå har de ansatte ved de tre skolene kommet med sine høringsuttalelser: Ingen vil ha bare 1.–4. klassetrinn, alle vil ha 1. til 7. trinn på sin skole.