Spenning om ny Ormen-plassering

Det knytter seg stor spenning til hvor Shell vil plassere sin driftsorganisasjon for Ormen Lange, som ligger i Shell-bygget i Kristiansund, når oljeselskapet Okea tar over både Draugen og bygget.

Shell-bygget: Shell skal ut av bygget i Kristiansund, der driftsorganisasjonen til Ormen Lange og Draugen i dag ligger, når Okea overtar Draugen.  Foto: Egil H. Torvik

Pluss +

AUKRA/KRISTIANSUND: Et av spørsmålene er om virksomhet kan bli flyttet fra Kristiansund til Nyhamna.