Det havner det mye rart i toalettet. Det skaper store utfordringer for Molde vann og avløp

Bruk vettet, ikke hiv dette i toalettet

I 2017 hadde Molde vann og avløp KF 41 utrykninger til avløpspumper tettet igjen av filler og engangskluter. Problemet øker.

Lei av tette avløpspumper: Avdelingsleder for drift vann og avløp, Kjell Inge Reiten, forteller at Molde vann og avløp bruker store ressurser på å ta seg av avløpspumper som har blitt tettet av ting som ikke skal i do. Blant annet;tørkepapir, håndduker, bleier og laken. Her sammen med teamleder for drift avløp, Lars Petter Kjerstad.  Foto: Lasse Tomren

Pluss +

MOLDE: I årsrapporten til Molde vann og avløp KF kommer det fram at gjenstander som ikke hører heime i toalettet har blitt en kostbar affære. 41 utrykninger til tette avløpspumper resulterte i 84,5 timer med fjerning av filler og engangskluter. En ressursbruk verdt rundt 75.000 kroner. Enkelte steder var det så mange filler og kluter i pumpestasjonen at det var nødvendig å bruke slamsugerbil for å tømme stasjonene. Noe som kostet rundt 35.000 kroner i 2017. Dette er et tiltakende problem som koster Molde vann og avløp rundt 100.000 kroner per år, ifølge årsrapporten.