Skrinla utredning av Romsdalsaksen

Etter en meget intens debatt bestemte fylkesutvalget med åtte mot fem stemmer å ikke be om en utredning av Romsdalsaksen.
Pluss +

Fylkesutvalget behandlet tirsdag formiddag spørsmålet om fylkeskommunen skal be om en utredning av Romsdalsaksen eller ikke. Fylkesrådmannen hadde innstilt på å ikke be om en utreding, men Kristin Sørheim (Sp), Frank Sve (Frp) og Iver Nordseth (V) la i møtet fram et forslag om å be samferdselsministeren vurdere en forenklet utredning av Romsdalsaksen.