Vedtar tvungen påkopling til vann- og avløpsnett

Nesset kommune vedtar å gjennomføre tvungen påkopling til kommunalt vann- og avløpsledning på nye ledninger der dette kan gjøres uten uforholdsmessig stor kostnad.

TVUNGEN: – Tvungen påkopling i Nesset er mest aktuelt for utbygging av nye vann- og avløpsledninger, samt bygging langs eksisterende ledningsnett, skriver rådmannen i sin saksutredning.  

Pluss +

(DRIVA.NO) Dette var innstillingen til tirsdagens formannskapsmøte i Nesset. Rådmannen viser i sin saksutredning at det er med heimel i plan- og bygningsloven at innbyggerne i kommunen pålegges tvungen tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett.