Helsetopper på hastebesøk til Molde, Hjelset og Kristiansund

– Er en vilje til å gå i samme retning

– Jeg oppfatter at det nå er en felles forståelse for situasjonen hos de ansatte i Molde og Kristiansund og en vilje til å gå i samme retning. Det er svært positivt, sier styreleder Ingve Theodorsen i Helse Møre og Romsdal.

VILJE: – Det er en vilje til å gå i samme retning. Det er svært positvt, sier styrelder Ingve Theodorsen som besøkte Molde sjukehus knapt 24 timer etter at han var utnevnt.   Foto: Bjørn Brunvoll

Pluss +

Knapt ett døgn etter at han ble utnevnt var den ferske styrelederen innom Molde sjukehus sammen med styreleder Tina Steinsvik Sund i Helse Midt. Helsetoppene møtte ansatte og tillitsvalgte, blant annet på akutten og intensiven.