Se ledertalentet!

Illustrasjon: Mari Watn 

Pluss +

Jeg bor i en fantastisk by. Vakker natur. Gode oppvekstvilkår. Regionen skårer høyt på trivsel. Vi har et mangfoldig kulturtilbud. Bedriftene er solide. Kommune og fylke har fornuftig politisk og økonomisk styring.