Høgskolen i Molde har sjekket hvor mange som fikk jobb etter studiene

Færre går rett ut i jobb etter fullførte studier

Antall studenter som går ut i lønnet arbeid etter fullført grad ved Høgskolen i Molde synker, stadig flere tar mer utdanning.

Graderingsseremoni: Stadig flere studenter fortsetter å studere etter at det har fått bachelorgrad, særlig inne logistikk, økonomi og samfunnsfag. Bildet er tatt ved en gradsseremoni på Høgskolen i Molde tidligere. FOTO: ERIK BIRKELAND 

Pluss +

Molde: Høgskolen i Molde presenterte mandag morgen funnene i Kandidatundersøkelsen 2017. Undersøkelsen er gjennomført for å kartlegge hva kandidatene ved høgskolen gjør etter at de har tatt en akademisk grad ved HiMolde.