Tre privatpersoner søker om grensejustering for å få Nordmøre til Trøndelag

– Mange føler seg snytt.

EN SKINNPROSESS? En av personene som har bedt om en grensejustering, slik at Nordmøre blir en del av Trøndelag, mener flere mener beslutningen om regiontilhørigheten til Kristiansund (bildet) og de øvrige nordmørskommunene har vært en skinnprosess.  Foto: Kjell Langmyren (arkiv)

Pluss +

Tre personer bosatt på Nordmøre har søkt Fylkesmannen om en grensejustering for å gjøre Nordmøre til en del av Trøndelag. Søknaden omfatter de åtte nordmørskommunene Aure, Smøla, Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal og Surnadal. Det skriver Tidens Krav (krever abonnement).