På befaring for rivingen på Hjelset

11.400 kvadratmeter skal rives for å gi plass til nytt sjukehus.

Befaring Torsdag har SNR invitert ulike aktører til befaring på Hjelset i forbindelse med rivearbeidet.  Foto: Eirik Heen

Pluss +

Torsdag har Sjukehuset Nordmøre og Romsdal-prosjektet invitert ulike aktører til befaring på Hjelset i forbindelse med rivearbeidet av A- og B-sentralene. Prosjektledere fra Sykehusbygg, HMR og Cowi vil være tilstede og orientere om den omfattende rivejobben som skal gjøres.