Presenterte riveentreprise for gamle sjukehusbygg på Hjelset, arbeidene starter rett etter årsskiftet

– Klør i fingrene etter å starte rivingen

Det blir en rivende utvikling på Hjelset fra årsskiftet. 11.400 kvadratmeter med bygningsmasse skal rives i løpet av fem måneder. – En milepæl for det nye sjukehuset, sier prosjektleder Svein Wiggen.
Pluss +

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) sin prosjektledelse inviterte torsdag til befaring på sjukehustomta for entreprenører som er interessert i et massivt riveoppdrag. Det kom representanter fra Veidekke Entreprenør og AF Decom, men flere aktører har signalisert at de vil «melde seg på». Anbudet ligger ute. Og det er stort, både i arbeidsmengde, kroneverdi – og ikke minst i dimensjoner.