361 unge kvinner har tatt HPV-vaksinen i Molde

– Det burde ha vært flere

Helsesøstre i Molde håper flere unge kvinner benytter seg av tilbudet om gratis HPV-vaksine.

– Mange i sving Helsestasjonen og vaksinasjonskontoret samarbeider tett for å vaksinere unge kvinner mot livmorhalskreft. – Det er ganske ressurskrevende. Mange er i sving, sier Tone Elisabeth Furuli (t.h.). Her sammen med Ragnhild Eide. For å kunne benytte seg av tilbudet, må vaksinasjonen startes opp innen utgangen av 2018.   Foto: Ingvild Silseth

Pluss +

Fra november i fjor har kvinner i Norge, født i perioden 1991 til 1996, fått tilbud om gratis HPV-vaksine for å beskytte seg mot livmorhalskreft. I Molde er det cirka en tredel i denne aldersgruppa som har tatt første dose.

– Vi stipulerte et cirkatall på 900 kvinner, hvor vi tok utgangspunkt i fødselstall og la på litt ekstra, med tanke på studenter. 361 av disse har tatt den første av tre doser, sier helsesøster Tone Elisabeth Furuli, koordinator ved Helsestasjon for ungdom og studenter.

– Hva tenker du om tallet?

– Det er helt i tråd med tallene på landsbasis, men det burde vært flere. Vaksinens effekt er svært godt dokumentert. Den koster vanligvis 4000 kroner, men gis nå gratis til unge kvinner. Det tilbudet burde flere benytte seg av.

– Har fått kjenne på hvor verdifullt livet er

Monica (26) fra Molde utsatte celleprøven i halvannet år. Fikk påvist alvorlige celleforandringer i livmorhalsen da hun først sjekket seg.


Tre doser

Vaksinasjonen består av tre doser. Mellom første og andre dose må det gå minimum én måned, og mellom andre og tredje minimum fem. I Molde har 246 kvinner tatt andre dose. 27 har tatt tredje.

– Hva grunnen til at mange kun har tatt den første dosen?

– Det spørsmålet har vi også stilt oss. Alle som kommer hit får et timekort, og blir grundig informert om minimumsintervallene. Vaksinen gir ikke full effekt hvis ikke alle dosene blir gitt, sier Ragnhild Eide ved vaksinasjonskontoret.

– Celleprøven redder mange liv hvert eneste år

Svært mange unngår livmorhalskreft som følge av at de tar celleprøve.

– Naturlig del av legens ansvarsområde

Moldes kommuneoverlege har forståelse for at enkelte ønsker at spesielle undersøkelser gjøres av lege av samme kjønn.


Må bestille time på forhånd

I begynnelsen var det mulig å få drop-in-timer på oppsatte datoer ved Helsestasjon for ungdom. Nå gått de gått over til timebestillinger.

– Det ble mye dødtid med drop-in. Vi har hatt timebestilling de siste gangene, og det fungerer bedre. Vi rekker mange per klokkeslett, sier Furuli. Neste dato er 22. september og 1. desember.

– Datoene vi setter opp skal passe med minimumsintervallene til de som allerede har vaksinert seg. Siden oppmøtet har vært litt dårlig, har vi færre datoer. Det er mange her som går bort fra sitt egentlige arbeid for å gjøre dette. Vi må hele tida ta en fortløpende vurdering ut fra interessen. Mange vil vaksinere seg på kveldstid, men det også er et ressursspørsmål, sier hun.

Kan ombestemme seg

HPV-vaksinen har vært et tilbud til jenter i 7. klasse i Norge siden skoleåret 2009/2010.

– De som tidligere har takket nei til denne, har også mulighet til å ta den gratis nå. Kvinner opptil 49 år kan også ta vaksinen, men de må betale den sjøl.

Furuli legger til at målgruppen kan følge med på Facebook-siden til Helsestasjon for ungdom og studenter og hjemmesidene til Molde kommune for informasjon.