– Fjellet er godt eigna som deponi for farleg avfall

Undersøkingar og førebels rapport viser at fjellet på Raudsand har kvalitet som gjer det eigna som deponi for farleg avfall, opplyser Bergmesteren Raudsand.

Tunnelinnslag – Her ser vi for oss tunnelinnslaget for innførselstunnelen til deponi for farleg avfall, seier Harald Storvik og John Strand, dagleg leiar og styreleiar for Bergmesteren Raudsand AS. Lokaliteten ligg like ved kommunegrensa mellom Nesset og Gjemnes.  Foto: Bjørn Brunvoll

Pluss +

RAUDSAND / NESSET: Harald Storvik og John Strand, dagleg leiar og styreleiar for Bergmesteren Raudsand AS, står på «Semco-tomta» ved Tingvollfjorden.