FrP-Johansen på Mørebenken blir helsepolitiker

Jan Steinar Engeli Johansen fra Averøy havner i helse- og omsorgskomiteen sammen med Bård Hoksrud.
Politikk

Som nyvalgt stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal, vil Jan Steinar Engeli Johansen sammen med Bård Hoksrud utgjøre Fremskrittspartiets helse- og omsorgsfraksjon på Stortinget. Det skriver FrP i en pressemelding.

– Helse og eldreomsorg har alltid vært viktige saker for meg, og jeg ser derfor veldig frem til å få mulighet til å sitte i denne komiteen, sier Engeli Johansen i pressemeldinga. Han fikk dermed oppfylt sitt primærønske for komitéplassering.

Han ser det som en styrke, personlig og for partiet,  at han skal representere FrPi helse- og omsorgskomiteen sammen med Hoksrud.

– Vi har kjent hverandre i over 20 år og har i mange sammenhenger samarbeidet veldig tett. Vi kommer til å utgjøre et godt team, tror han.

Vil at staten overtar eldreomsorgen

Engeli Johansen oppgir at en av hans aller viktigste hjertesaker er eldreomsorg. Han er opptatt av at alle eldre skal få en verdig alderdom, uansett hvor i landet de bor. Derfor vil han jobbe for at prosjektet med statlig finansiering av eldreomsorgen videreføres.

– Jeg er opptatt av at kommunepolitikernes økonomiske prioriteringer ikke skal gå på bekostning av de eldres tilbud i kommunen. Det ser vi dessverre er tilfelle i mange kommuner i dag, der eldreomsorg blir en salderingspost i kommunebudsjettet. Derfor mener jeg eldreomsorgen bør finansieres av staten, sier han.

Psykisk helse, særlig blant barn og unge, opptar ham også. Han mener det er på tide man stiller strengere krav til at kommunene styrker skolehelsetjenesten, og det forebyggende arbeidet blant barn og unge.

– Mobbing på skole, og i sosiale medier, har blitt et stadig større problem. Dette er en utfordring vi som politikere må ta på alvor. Jeg vil derfor jobbe for å styrke det psykiske helsetilbudet for barn og unge i kommunene. Og samtidig må vi være tydelige på at voksne må opptre som rollemodeller, og griper inn hvis mobbing skjer.