– Noen blir skuffa, men det er trolig flere som blir glade. Når vi velger å nedprioritere eller skyve på noen av de største prosjektene, blir det mer melk og brød-prosjekter i hele landet. Det er nok lettere å glede mange gjennom å prioritere slik, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB.

Han bekrefter at Nasjonal transportplan for årene 2025 til 2036 blir lagt fram 22. mars, altså fredagen før påske.

Han røper også noen av prioriteringene:

– Vi må sørge for at veier og jernbane fungerer i hverdagen. Dermed må vi bruke mer penger på drift og vedlikehold, og mindre på investeringer, sier han.

– Fortsatt store investeringer

Nasjonal transportplan er det viktigste dokumentet regjeringen legger fram på samferdselsfeltet denne perioden. Planen skal legge linjene for utviklingen i mange år framover.

– Det blir en vridning av ressursbruken og mer nøkternhet rundt hva slags type prosjekter vi velger å gå videre med, sier Nygård.

Han opplyser til Aftenposten at jernbanen skal få 68 prosent mer penger til drift, vedlikehold og fornyelse:

* Midlene til vedlikehold skal økes fra 4,9 milliarder til 6,75 milliarder kroner årlig.

* Penger til fornyelse skal økes fra 4 milliarder til 6,5 milliarder kroner i året i perioden 2025–2030. I perioden 2031–2035 skal det økes til 9,6 milliarder kroner i året.

Bane Nor har ifølge avisa beregnet at vedlikehold på de viktigste strekningene kan gi opp mot 30 prosent færre innstillinger og forsinkelser.

Mer nøkternhet

Nygård understreker overfor NTB at regjeringen fortsatt skal bruke store summer på investeringer, både på vei og jernbane.

– Men det blir ikke så mange av disse gigaprosjektene, sier han.

Ved å skrote noen av de største prosjektene blir det mer penger til mindre prosjekter rundt omkring i hele landet.

– Hvis du tar bort et prosjekt til 50 milliarder kroner, får du plass til flere prosjekter i størrelsen 2, 3, 4 og 5 milliarder kroner, sier Nygård.

Han vil foreløpig ikke gå ut med hvilke konkrete prosjekter som blir skrotet. – Er tiden for de aller største prosjektene forbi?

– Jeg tror man skal være forsiktig med å si «forbi», fordi landet er aldri ferdigbygd. Men det blir mer nøkternhet. Det er en erkjennelse av at vi må prioritere det viktigste først.

– Dro på for mye

Mye har skjedd i verden og Norge siden forrige transportplan ble lagt fram av Solberg-regjeringen i 2021, både krig, uro og dyrtid.

– Det tilsier jo at en del pengebruk må gå i retning av samfunnssikkerhet og forsvar. I tillegg gjør den demografiske utviklingen at vi må bruke mer penger på helse og omsorg, sier Nygård.

Regjeringen har tidligere valgt å framskynde den nye transportplanen med ett år. Dermed blir den forrige planen erstattet tidligere enn planlagt.

– Vi mener nok at den forrige regjeringen dro på for mye, med altfor mange prosjekter i den første seksårsperioden som egentlig ikke var helt realistiske, sier samferdselsministeren.

Klimaperspektiv

Det blir også en tydelig satsing på klima og natur i transportplanen, ifølge Nygård.

Ved å droppe noen av de store prosjektene får man også en gevinst her, mener han:

– Vi gjenbruker mer og tar ikke hull på like store naturområder, sier han.

Opprustning av eksisterende veier og jernbane er viktig også for å tåle mer ekstremvær og andre konsekvenser av klimaendringene, påpekes det.

Fortsatt full satsing på nullutslipp

Ifølge dagens plan skal alle nye personbiler og lette varebiler i Norge være utslippsfrie fra neste år av.

Nå varsles det også flere nye tiltak for å redusere utslippene fra tungtransporten.

Samferdselsministeren har altså ikke mistet troen på el-transport etter rapportene fra Oslo i vinter, hvor det har vært store problemer med de elektriske bussene.

Han vedkjenner at det ikke har fungert optimalt, men påpeker at Oslo har vært spesielt tidlig ute med satsingen sin.

– Det har vært andre byer som har fått det til. Det handler nok mer om hva slags krav du har stilt i anbud og kontrakter med leverandørene, enn at nullutslipp ikke virker, sier han.